Školení jeřábník a vazač

Nabízíme základní a opakované školení jeřábníků a vazačů břemen přímo u zákazníka, nebo v našem školícím středisku.

 • základní a opakovaná školení pro obsluhy zdvihadel a pojízdných zdvihadel, jeřábů a pohyblivých pracovních plošin dle ČSN ISO 12480 – 1
 • školení jeřábníků,vazačů břemen a signalistů dle ČSN ISO 12480 – 1

1.Základní teoretické školení v oboru zdvihacích zařízení

 • Školení jeřábník (třída O, A, AS, B, C )
 • Vazač břemen – typu A, B
 • Obsluhovatel- pohyblivých plošin závěsných
 • Obsluhovatel pohyblivých plošin stožárových
 • Obsluhovatel pohyblivých plošin výložníkových
 • Signalista
 • Uživatel ZZ ( kompetentní organizace nebo osoba)
 • Pověřená osoba pro ZZ
 • Pracovník údržby
 • Montér jeřábů

3. Teoretické zkoušky v oboru zdvihacích zařízení

 • Uživatel ZZ ( kompetentní organizace nebo osoba)
 • Pověřená osoba pro ZZ
 • Pracovník údržby
 • Montér jeřábů

2. Praktické zkoušky v oboru zdvihacích zařízení

 • Školení Jeřábník (třída O, A, AS, B, C )
 • Vazač břemen – typu A, B
 • Obsluhovatel pohyblivých plošin závěsných
 • Obsluhovatel pohyblivých plošin stožárových
 • Obsluhovatel pohyblivých plošin výložníkových
 • Signalista

4. Dále poskytujeme pro výše uvedené profese

 • Opakovací školení v oboru zdvihacích zařízení
 • Školení teoretické pro obnovení a rozšíření platnosti průkazu (osvědčení )
 • Přezkoušení z praktických dovedností při rozšíření platnosti oprávnění

Školení jeřábník vazač

Požadavky na odborné pracovníky
Bezpečný provoz jeřábů závisí na výběru kompetentních pracovníků, za nějž zodpovídá pověřená osoba, která současně zajišťuje bezpečný provoz výběrem vhodného jeřábu, příslušenství pro zdvihání, školením a dozorem.

a) Jeřábník – je zodpovědný za správné ovládání jeřábu v souladu s požadavky výrobce.
Musí se vždy řídit pokyny vazače (signalisty), který musí být zřetelně označen. Musí být kompetentní, dostatečně prakticky zkušený, musí mít dostatečné teoretické znalosti, musí být starší 18 let, zdravotně způsobilý s důrazem na zrak, sluch a reakce. Musí být vyškolen a mít příslušné oprávnění k obsluze jeřábu – platný jeřábnický průkaz.

b) Vazač – je zodpovědný za uvázání a odvázání břemene. Je zodpovědný za zahájení pohybu jeřábu a břemene, dává pokyny jeřábníkovi. Musí být kompetentní, mít praktické zkušenosti a teoretické znalosti, být vyškolen, prakticky zacvičen a jeho znalosti musí být ověřeny. Musí být starší 18 let, zdravotně způsobilý a mít oprávnění k vázání břemen – vazačský průkaz.

Máte dotaz ? Napište nám
JSME Zehoms-Servis.cz

1992

Jsme s vámi od roku 1992. Hlavní zaměření začínající firmy byly opravy hydraulických válců, hydraulických čerpadel a rozvaděčů a dalších hydraulických prvků…

TÝM

Náš tým se skládá z profesionálů, máme řadu osvědčení a certifikátů. Naše práce nás baví a rádi se učíme novým technologickým postupům.

FLEXIBILITA

Servis provádíme v naší dílně, nebo v pojízdné dílně přímo u klienta. Pokud si stroje také opravujete, můžeme Vám poskytnout náhradní díly.

SLUŽBY

Zabýváme se také: výroba těsnění, renovace otvorů pro čepová uložení a školící středisko pro školení obsluh strojníků,  jeřábníků,  obsluh montážních plošin a řidičů vysokozdvižných vozíků.